SOLARNA
ENERGIJA

Omogućavamo vam da je koristite
 
 
 
 
 
 
 
© 2018. Solarmirror.eu
Sva prava zadržana
Nemačka: +49 (0)15756246122
Srbija:      +381 65 8 549 656
TESLA 7 - SOLARNO TERMIJSKI KOLEKTOR
Zašto je gradnja solarnog sistema od enormnog značaja?

Iz razloga što uticaji okoline kao vetar, teret snega, variranje temperature itd. stalno utiču na sistem, i jer stvarno korišćenje sistema uglavnom od toga zavisi.

TESLA 7 je novi solarni sistem, odnosno solarno termijski kolektor.

Funkcija ovog sistema zasniva se na procesu koncentracije solarne toplote. Dvoosovinsko parabolno ogledalo vođeno prema suncu koncentriše sunčevu energiju direktno na absorber (solarni risiver).

Absorber je instaliran u žarišnoj tački parabolnog ogledala, medijum nosioca toplote u njemu može se zagrejati na preko 600°C (izmerena vrednost 640°C ).

Solarni sistem je dugovečan, odoleva oluji i otporan je na vremenske prilike.

Solarni sistem koristi optimalno sunčevu energiju, tako da se dostiže stepen ukupnog dejstva do 70%. Radi upoređenja: solarne ćelije danas postižu 8-13%, solarni kolektori 30-50%.
Parametri

Veličina koncentratora ovog sistema je 7,4 m² i poseduje grejnu vrednost od ca. 4,2 KW. Ovo je snaga grejanja koja, kako leti tako i zimi, sanitarnu vodu može zagrejati na preko 60°C, odnosno dovoljno za grejnu površinu od oko 40 m2. Vrednosti izmerene 19.12.2010 u 11:00 h:
   - Temperatura vazduha: 0,0°C,
   - Količina vode u risiveru: 15L,
   - Temperatura vode u receiveru se popela sa 81°C na 105°C u vremenu od 6 min. i 43 sec.

Šta nudi sistem:
   - Optimalan fizikalni proces,
   - Visoku tehničku praktičnost i izvanrednu ekološku korist,
   - Jednostavnu i brzu ugradnju kod mušterije,